İletişim

BENGİSU TEKSTİL

Barakfakih Mah. 17. Cad. B Blok No:13 B, D:2, Kestel /BURSA

Telefon : 0 224 360 59 00 Fax : 0 224 362 07 32